Uwaga: Poniższe warunki usługi są standardowymi warunkami ograniczającymi naszą odpowiedzialność. Zobaczysz te warunki na większości stron internetowych. Warunki te podlegają zmianom, i będziesz w pełni poinformowany o wszystkich zmianach w prostym i klarownym języku.

Przed korzystaniem z witryny tuvens.com („usługa”) prowadzonej przez Tuvens Limited („Tuvens”, „my”, „nas”, „nasza”) prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków korzystania z usługi („warunki”, „regulamin”).

Warunki korzystania

Będziemy świadczyć Ci usługi, które podlegają poniższym warunkom określonym w niniejszym dokumencie. Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę internetową, korzystasz z jej usług lub dokonujesz zakupu, akceptujesz poniższe warunki. Dlatego zachęcamy do ich uważnego przeczytania.

Polityka prywatności

Zanim będziesz kontynuować korzystanie z naszej witryny, zalecamy przeczytanie naszej polityki prywatności dotyczącej zbierania danych użytkowników. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć nasze praktyki.

Prawa autorskie

Treści opublikowane na tej stronie internetowej (pobieranie cyfrowe, obrazy, teksty, grafiki, loga) są własnością Tuvens i/lub ich twórców treści i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Cała kompilacja treści znajdujących się na tej stronie internetowej jest wyłączną własnością Tuvens, a prawa autorskie do tej kompilacji przysługują Tuvens.

Komunikacja

Wszelka komunikacja z nami odbywa się drogą elektroniczną. Za każdym razem, gdy wysyłasz do nas e-maila lub odwiedzasz naszą stronę internetową, będziesz z nami komunikować się. Niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów. Jeśli zapiszesz się do newslettera na naszej stronie internetowej, będziesz regularnie otrzymywać od nas e-maile. Będziemy nadal komunikować się z Tobą, publikując nowości i ogłoszenia na naszej stronie internetowej oraz wysyłając Ci e-maile. Zgadzasz się również na to, że wszelkie powiadomienia, ujawnienia, umowy i inne komunikaty, które przekazujemy Tobie drogą elektroniczną, spełniają wymogi prawne, zgodnie z którymi takie komunikaty muszą być sporządzone na piśmie.

Stosowne prawo

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się, że prawo Unii Europejskiej, bez względu na zasady kolizji praw, będzie regulować niniejsze warunki świadczenia usług, lub jakiekolwiek spory jakie mogą wyniknąć między Tuvens a Tobą, lub jego partnerami biznesowymi i współpracownikami.

Spory

Jakiekolwiek spory związane w jakikolwiek sposób z Twoją wizytą na tej stronie internetowej lub z produktami, które u nas nabywasz, będą rozstrzygane przez sąd stanowy lub federalny Unii Europejskiej, a Ty wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce takich sądów.

Komentarze, recenzje i e-maile

Odwiedzający mogą publikować treści, pod warunkiem, że nie są one obsceniczne, nielegalne, oszczercze, groźne, naruszające prawa własności intelektualnej, naruszające prywatność lub w inny sposób szkodzące osobom trzecim. Treści muszą być wolne od wirusów komputerowych, kampanii politycznych i reklam handlowych.

Zastrzegamy sobie wszystkie prawa (ale nie zobowiązanie) do usuwania i/lub edycji takich treści. Publikując swoją treść, udzielasz Tuvens nieekskluzywnej, bezpłatnej i nieodwołalnej licencji na korzystanie, reprodukowanie, publikowanie i modyfikowanie takiej treści na całym świecie w dowolnym medium.

Licencja i dostęp do strony

Nadajemy Ci ograniczoną licencję na dostęp i osobiste korzystanie z tej strony internetowej. Nie wolno Ci jej pobierać ani modyfikować. Może to być dokonane jedynie za naszą pisemną zgodą.

Konto użytkownika

Jeśli jesteś właścicielem konta na tej stronie internetowej, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich prywatnych danych użytkownika (nazwa użytkownika i hasło). Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania dokonywane na Twoim koncie lub przy użyciu Twojego hasła. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia kont, edycji lub usuwania treści oraz anulowania zamówień według własnego uznania.